Tolvaptan

API Name

Tolvaptan

Intermediate Name 1

1-(4-amino-2-methylbenzoyl)-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-5H-benzo[b]azepin-5-one

CIS-137977-97-0
CAS No

137977-97-0

Intermediate Name 2

N-(4-(7-chloro-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine-1-carbonyl)-3 methylphenyl)-2-methylbenzamide

CIS-137973-76-3
CAS No

137973-76-3

Scroll to Top